เรื่อง - โง่ - โง่

posted on 17 Jan 2010 12:19 by millhz

 

เรื่อง - โง่ - โง่

บางครั้ง, ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องโง่โง่
เราก็ยังเลือกทำ

อาจเป็นเพราะบนพื้นฐานของเรื่องโง่โง่
ไม่จำเป็นต้องรองรับด้วยเหตุผลที่เหมาะสมหรือสามารถอธิบายได้
แต่รองรับด้วยอารมณ์กับความรู้สึกล้วนล้วน

เรื่องโง่โง่เลยไม่ได้ประกอบด้วย "เหตุ" และ "ผล"
แต่ประกอบด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่อาจมองเห็น
ทว่า, มีอยู่จริง

 

 

เรื่องที่คนอื่นมองว่าโง่
สำหรับคนทำแล้ว,
เขาอาจมีเหตุผลประกอบการกระทำอยู่ภายในใจ
ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่อยู่เหนือความเข้าใจ
และไม่สามารถอธิบายได้ด้วยภาษา

แต่สำหรับคนที่มองเรากระทำ
อาจมองว่าเรานั้นช่างโง่
ทำโดยไม่คิด ..

ก็อย่างที่ว่า,
ถ้าคิดก่อนทำ มันจะกลายเป็นวิถีของคนฉลาด
ไม่อาจกลั่นออกมาจนกลายเป็นเรื่องโง่โง่ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดประเด็นด้วยเรื่อง - โง่ - โง่
เพราะตอนนี้, เราเองก็ทำเรื่องโง่โง่อยู่หลายเรื่อง
ทั้งทั้งที่รู้ว่าทำแล้วมันไม่ได้ส่งผลดีหรืออะไร
แต่เราก็ยังทำมันอยู่อย่างนั้น

เหตุผลของเรา ? - ไม่มีหรอก
และไม่คิดจะหา

บางครั้งสำหรับคำถามที่ต้องการ "เหตุผล"
เราก็ไม่อาจให้ได้ซึ่งคำตอบ .. 
นอกเหนือหรือมากไปกว่าประโยคสั้นสั้นว่า "ไม่รู้ดิ"

บางที, คิดมากไปก็ไม่ได้ทำ
เรื่องบางเรื่องเลยไม่ต้องคิดก่อนทำบ้างท่าจะดีกว่า

อย่างเรื่องของความรู้สึก
เมื่อมันค่อยค่อยก่อตัวขึ้นมาในใจเรา
มันอาจเหมือนการหยอดเหรียญใส่กระปุกออมสิน
หยอดทุกวัน .. วันละเหรียญ วันละเหรียญ
แน่นอนว่ามันย่อมมีวันเต็ม เต็มจนล้น
แล้วจะให้ทำอย่างไร, หากเหรียญในมือมีทุกวัน
และวัน เวลายังหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่เว้นวันหยุดราชการ
ไม่อาจหากระปุกออมสินใบใหม่ได้
เพราะมันไม่ต่างจาก "หัวใจ" ของเราที่มีเพียงดวงเดียว

แล้วจะให้ทำอย